Επισκευθείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα shop.underlab.gr για να δείτε τις τελευταίες προσφορές μας!

Διαδικτυακή Προώθηση και Προβολή / e-marketing

Οι ιστοσελίδες τύπου stylos της underLab είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να αναγνωρίζονται και να ‘διαβάζονται’ εύκολα και γρήγορα από τις Μηχανές Αναζήτησης του Διαδικτύου με προφανή πλεονεκτήματα στην ευρύτατη προβολή τους και στην εύκολη προσέλκυση/προσέγγιση οποιουδήποτε αναζητά πληροφορίες σχετικές με το περιεχόμενό τους.

Έτσι, το ανταποδοτικό αποτέλεσμα των ιστοσελίδων stylos της underLab, χάρις στην τεχνική ανάπτυξής τους, είναι εξ αρχής ανταγωνιστικό και ελκυστικό. Για την ‘απογείωση’ της ανταποδοτικότητας αυτής, μπορούν να αναπτυχθούν παράλληλες δράσεις για την προβολή και διαφήμιση των ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο.

Οι εφαρμογές/υπηρεσίες αυτές μπορούν να εξυπηρετήσουν και οποιουδήποτε άλλου τύπου ιστοσελίδα, είτε λειτουργεί ήδη στο διαδίκτυο, είτε ‘χτίζεται’ από το μηδέν, και να βελτιστοποιήσουν την απόδοσή της. Το σύνολο των δράσεων ορίζεται ως ‘Διαδικτυακή Προώθηση και Προβολή’, ‘e-marketing’.

Η underLab έχει διαμορφώσει και προτείνει διάφορα πακέτα διαδικτυακών εφαρμογών/υπηρεσιών - e-marketing services - για εξυπηρέτηση των πελατών της κατά την κρίση και επιθυμία τους αναλόγως των επιχειρηματικών τους μεγεθών και επιδιώξεων.

e-marketing υπηρεσίες και προϊόντα underLab


underLab site diagnostics
Το e-usd προσφέρεται ως βασική διαγνωστική υπηρεσία, με σκοπό τον εντοπισμό των αναγκαίων παραμέτρων που απαιτούνται για τη βελτίωση της λειτουργικότητας, αισθητικής και επισκεψιμότητας υπάρχουσας ιστοσελίδας. Περιλαμβάνει:

 • Website design – τεχνική ανάλυση σχεδίασης ιστοσελίδας.
 • Website structure - τεχνικός έλεγχος-προτάσεις επί της δομής ιστοσελίδας.
 • Website content – τεχνική ανάλυση περιεχομένου ιστοσελίδας, προτάσεις βελτίωσης.
 • Website programming – τεχνικός έλεγχος, ανάλυση και αξιολόγηση εφαρμογών ιστοσελίδας.

underLab marketing diagnostics
Το e-umd προσφέρει τις υπηρεσίες του e-usd και επιπλέον τεχνική ανάλυση και έγγραφη υποβολή προτάσεων για:

 • Website marketing - διαφήμιση ιστοσελίδας.
 • Website promotion - προώθηση ιστοσελίδας.
 • Customer Relationship Management - διαχείριση πελατειακών σχέσεων.

Τα  e-usd και  e-umd αποτελούν υπηρεσίες τεχνικής ανάλυσης και διάγνωσης με καταληκτική υποβολή ολοκληρωμένης έγγραφης πρότασης προς τον πελάτη.
Επισκευθείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα shop.underlab.gr για να δείτε τις τελευταίες προσφορές μας!


underLab Business Intergration System

Το uBIS αφορά στην, μετά από ενδελεχή μελέτη, ανάλυση και επεξεργασία της οργάνωσης λειτουργίας και των κατά περίπτωση αναγκών της επιχείρισης, εφαρμογή  συστήματος διαδραστικής διασύνδεσης εταιρείας προς εταιρεία – Business to Business (B2B)-. Παράλληλα, προσφέρει και τις διαγνωστικές υπηρεσίες  usd και umd που αφορούν στην ιστοσελίδα της επιχείρισης.

Επισκευθείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα shop.underlab.gr για να δείτε τις τελευταίες προσφορές μας!


net Spider content

Το net Spider content προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Website content development - ανάπτυξη περιεχομένου ιστοσελίδας.
 • Web site technical SEO optimization - τεχνική βελτιστοποίησης αναγνωσιμότητας από Μηχανές Αναζήτησης (Google XML Sitemap, Robot.txt Optimization, Optimization of Titles and Meta Tags).

 

net Spider submit

Το net Spider submit προσφέρει τις υπηρεσίες του net Spider content και επιπλέον:

 • Article Submission – συγγραφή και ανάρτηση άρθρων σχετικού με τις δραστηριότητες της επιχείρισης περιεχομένου σε ανάλογα sites.
 • Direct email Press Release - αυτόματη εκπομπή Δελτίων Τύπου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Keywords/keyphrases – ανάπτυξη και εισαγωγή λέξεων/φράσεων κλειδιών.
 • Hand submissions to top search engines and directories - ενημερώσεις Μηχανών Αναζήτησης και διαδικτυακών Καταλόγων με προσωπικό χειρισμό.

Επισκευθείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα shop.underlab.gr για να δείτε τις τελευταίες προσφορές μας!


net Spider links

Το net Spider links προσφέρει τις υπηρεσίες των net Spider content και net Spider submit και επιπλέον:

 • Free One Way Links – διαμόρφωση και εγκατάσταση συνδέσμων.
 • blog Submission – δημιουργία και ανάρτηση blog – BBS.

Επισκευθείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα shop.underlab.gr για να δείτε τις τελευταίες προσφορές μας!


net Spider adds

Το net Spider adds προσφέρει τις υπηρεσίες των net Spider content, net Spider submit και net Spider links, καθώς και επιπλέον:

 • site add campaign management - διαχείριση καμπάνιας site ad (adwords).

Επισκευθείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα shop.underlab.gr για να δείτε τις τελευταίες προσφορές μας!


net Spider web 2.0

Το net Spider web 2.0 αποτελεί το ολοκληρωμένο πακέτο που προσφέρει το σύνολο των περιλαμβανόμενων στα net Spider content, submit, links, adds περιγραφόμενων υπηρεσιών και επιπλέον:

 • Social Bookmarking - διασύνδεση με 'κοινωνικές' διαδικτυακές εφαρμογές (π.χ. Facebook, MySpace).
 • Banner campaign management – σχεδίαση, διαμόρφωση και διαχείριση καμπάνιας πανώ.

Επισκευθείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα shop.underlab.gr για να δείτε τις τελευταίες προσφορές μας!