Εικόνα ιστού αράχνης πάνω από νερό με το λογότυπο του underLab  να αντανακλάτεη εταιρεία μας

το underLab έχει πολύχρονη και σημαντική παρουσία στον τομέα της ολικής υποστήριξης και προβολής με πρωτότυπες εφαρμογές στον χώρο του design, marketing και προγραμματισμού.
με το πρώτο συνθετικό, “Under”, του ονόματος, αποδίδουμε την έννοια του “εναλλακτικού”. Κι αυτό γιατί πάντα επιζητούμε την πρωτοτυπία και τη διαφορετική, από τα συνηθισμένα, ταυτότητα στο σχεδιασμό των προϊόντων που προσφέρουμε.
το δεύτερο συνθετικό, “Lab”, του ονόματος, σημαίνει Εργαστήρι και προσδιορίζει τη συνεχή έρευνα και παρακολούθηση των εξελίξεων της τεχνολογίας για την εκμετάλλευσή της στην παραγωγή πρωτότυπων και ελκυστικών προϊόντων.
ο ιστός της αράχνης, που συνοδεύει τον λογότυπο του underLab, πέρα από την ρομαντική απεικόνιση του Διαδικτύου, συμβολίζει την ποιότητα και την αισθητική αρτιότητα παράλληλα με τη σταθερότητα και αποτελεσματικότητα όλων των προϊόντων που προτείνουμε για την προσέλκυση των κατά περίπτωση ενδιαφερόμενων.

η φιλοσοφία μας

διαρκής στόχος του underLab είναι η εξάντληση των ορίων εκμετάλλευσης του επικοινωνιακού περιβάλλοντος με την πλήρη αφομοίωση της διαρκώς αναπτυσσόμενης νέας τεχνολογίας σε κάθε πεδίο δραστηριότητας.
η φιλοσοφία για την ανάπτυξη των προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων μας προσδιορίζεται στο “χρήσιμο, λειτουργικό, κατανοητό, αναγνωρίσιμο, ευκολόχρηστο σε χρήστη και αποδέκτη, και αισθητικά ελκυστικό” με τη βέλτιστη ισορροπία κόστους/ποιότητας. Μεγιστοποιείται, έτσι, το ανταποδοτικό κέρδος των πελατών μας και η ταχεία απόσβεση του όποιου κόστους επένδυσης στα προϊόντα μας.
με αυτή τη φιλοσοφία, η προσέγγιση των πελατών μας βασίζεται στην περιγραφή των προϊόντων και υπηρεσιών μας, χωρίς εντυπωσιακούς δύσληπτους/δυσνόητους τεχνολογικούς όρους, προτείνοντας τα απολύτως αναγκαία και χρήσιμα κατά περίπτωση.

Δείτε το δοκιμαστικό web site της εφαρμογής stylos medical ειδικά σχεδιασμένης για Ιατρικές ιστοσελίδες & medical site

Επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα υπηρεσιών Ίντερνετ