Το εύρος των προσφερόμενων υπηρεσιών της underLab καλύπτει ανταποδοτικά κάθε ανάγκη προβολής, προώθησης, και λειτουργικής δραστηριότητας των πελατών.

Πρωτότυπη σχεδίαση του λογότυπων, εμπέδωση της εταιρικής ταυτότητας σε κάθε λειτουργικό έντυπό της, εκτυπώσεις και διαφημιστικές καταχωρήσεις υψηλής αισθητικής και ποιότητας, συσκευασίες εντύπων και προϊόντων, διαπιστευτήριους φακέλλους (folders), αφίσσες, υλικό Συνεδρίων και Πολυμέσων (multimedia) για άρτιες παρουσιάσεις.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες εκμετάλλευσης του διαδικτύου χαρακτηρίζονται από την άψογη λειτουργική και αισθητική ποιότητα, την ευκολία διαχείρισης των δεδομένων τους και την ανταποδοτικότητα του κόστους τους.